CURSUS VOORTGANG
MODULE 1

Twee dashboards met verschillende functionaliteiten

In deze module introduceren we de twee verschillende dashboards en leggen we je uit wat de verschillen hiertussen zijn. Daarnaast laten we je zien hoe je van het ene dashboard naar het andere gaat.

De leerdoelen van deze module zijn:

  • Weten welke verschillende dashboards je tot je beschikking hebt
  • Weten hoe je kunt schakelen tussen de twee dashboards