1.  Het in gesprek gaan over de feedback is veel belangrijker dan de discussie wie er gelijk heeft.

Bij lezen van feedback kan je het gevoel bekruipen dat medewerkers niet zien hoe erg de organisatie haar best doet om de medewerkers het naar de zin te maken. Het kan dan aanvoelen als onredelijk en niet zoals het er in het “echt” aan toegaat. In het onderzoek wordt gevraagd hoe een medewerker de organisatie ervaart of hoe enthousiast hij/zij over de werkgever is. Daarin kennen we geen goed of fout antwoord. Het gaat erom wat iemand zijn perceptie is. Daarom ga je in gesprek over wat beter kan en niet over wie er gelijk heeft. 

2. Hoe negatiever de feedback hoe sneller men verwacht een reactie te krijgen. 

Wanneer een medewerker feedback geeft, heeft deze de verwachting dat de organisatie daar wat mee doet. Wanneer iemand negatieve feedback geeft voelt men zich als medewerker en collega niet gewaardeerd en gehoord. Het is daarom belangrijk om snel te handelen om te laten zien dat je de feedback serieus neemt. 

3. Focus vooral op wat je kunt doen om iets (nog) beter te maken in plaats van wat er niet goed gaat.  

Zoals eerder gezegd is het doel van opvolging dat je op een constructieve en positieve manier in gesprek bent over wat beter kan. Het is daarin aan jou om ook in het gesprek de focus te leggen op wat beter kan.  Dit kun je doen door bijvoorbeeld te beginnen in je gesprek met: “In jullie feedback zie ik terug dat er zaken zijn waar we aan kunnen werken. Ik wil graag met jullie bespreken wat we zouden kunnen verbeteren.” 

4. Probeer de inhoud te bespreken; de perceptie achter de cijfers. 

Om iets te verbeteren is het wel belangrijk om te snappen waar het probleem of de wens zit van de medewerkers. Dus als het gaat om “de middelen die je nodig hebt om je werk te doen” is het essentieel om te begrijpen wat het dan is wat ze missen. 

5. Blijf het gesprek over de feedback voeren, deel de successen en leer van alle ervaringen. 

Medewerkers enthousiaster maken en verbeteringen doorvoeren kun je niet alleen. Daar heb je de betrokkenheid nodig van je medewerkers waar de feedback vandaan komt maar ook van je directe collega’s die met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Betrek je collega’s dan ook bij je proces om medewerkers enthousiaster te maken en probeer van elkaar te leren. 

6. Probeer medewerkerfeedback te koppelen aan de gesprekken die je al voert met jouw medewerkers  

Probeer medewerkerfeedback te koppelen aan de gesprekken die je al voert met jouw medewerkers. Op deze manier wordt het onderdeel van het versterken van jouw relatie met de medewerkers en is het geen tijdrovende klus!