Employee Net Promoter Score

Om de Employee Net Promoter Score te berekenen wordt er aan de medewerker gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat hij of zij de organisatie zou aanbevelen als werkgever.

De medewerker kan de vraag beantwoorden met een cijfer van 0 t/m 10. Vervolgens wordt duidelijk tot welke groep hij/zij behoort:

Promoters: Medewerkers die een 9 of 10 geven (zij bevelen je actief aan)
Passives: Medewerkers die een 7 of 8 geven (zij bevelen je passief aan)
Detractors: Medewerkers die een 0 t/m 6 geven (zij bevelen je niet/nauwelijks aan)

eNPS

In de tegel ‘eNPS’ zie je links het percentage promoters, passives en detractors. Rechts daarvan zie je de eNPS score. Dit is het percentage promoters verminderd met het percentage detractors. Hoe hoger deze score, hoe meer promoters er zijn in verhouding met detractors.


Met deze score wordt het inzichtelijk hoe enthousiast jouw medewerkers zijn.

Wil je actief aan de slag met het opvolgen van de medewerkerfeedback? Volg dan onze e-learning … om jou te helpen medewerkers enthousiast te maken.

eNPS per segment

In een onderzoek delen we de totale doelgroep ook op in segmenten. Voorbeelden van segmenten zijn de locatie, leeftijd en afdeling. Wanneer bijvoorbeeld in jouw onderzoek gebruik is gemaakt van de segmentatie ‘Afdeling’, kun je de resultaten zien van iedere afdeling. Op deze manier kun je de resultaten van de afdeling Marketing bijvoorbeeld vergelijken met die van Finance. We geven je dus niet alleen inzicht op het totaalniveau, maar ook per segment. In de tegel ‘eNPS per segment’ zie je wat de eNPS score is per segment.


Het is belangrijk om niet alleen naar het totaalresultaat te kijken, maar ook naar de resultaten per segment.

De resultaten kunnen namelijk onderling van elkaar verschillen en vragen om een andere aanpak. Lees hier hoe één van onze klanten dit heeft gedaan.