Het opvolgen van de verschillende scenario’s

In de vorige module hebben we drie verschillende scenario’s geschetst over hoe enthousiast de medewerkers in een bepaald team/afdeling kunnen zijn en waaraan je dit kunt zien.

We hebben hierbij de volgende drie scenario’s: 

  1. Overwegend enthousiaste medewerkers 
  2. Overwegend neutrale medewerkers 
  3. Overwegend ontevreden medewerkers 

Op basis van wat past bij jou situatie, pas je voor de opvolging één van de technieken toe die we straks aan je uitleggen. Voordat we de technieken uiteenzetten, kijken we eerst naar de benodigdheden om in gesprek te gaan met de medewerkers over hun medewerkerfeedback.  

Het bespreken van feedback vraagt namelijk om een goede voorbereiding. Zo is het van belang om een veilige situatie te creëren voor medewerkers waarin zij openhartig de feedback kunnen bespreken. Het moet dan ook vooraf voor iedereen duidelijk zijn dat het geven van feedback wordt gezien als een kans voor verbetering van de werkbeleving binnen het team en niet als een bedreiging. De belangrijkste tips die we kunnen geven is dat je hier ten eerste stil bij moet staan. Daarnaast moet ‘Wat kan beter?’ de centrale vraag zijn tijdens een bespreking. Focus je dus niet op wat er allemaal niet goed gaat.