Medewerkerpotentieel

Om het medewerkerpotentieel te meten hebben we medewerkers gevraagd of zij het beste uit zichzelf halen voor hun organisatie.

Deze vraag hebben ze kunnen beantwoorden op een schaal van 0 t/m 10. Hierdoor ontstaan wederom 3 groepen:

  • Medewerkers die een 9 of 10 geven: deze medewerkers halen in sterke mate het beste uit zichzelf.
  • Medewerkers die een 7 of 8 geven: deze medewerkers halen gemiddelde mate het beste uit zichzelf.
  • Medewerkers die een 0 t/m 6 geven: deze medewerkers halen in zwakke mate tot niet het beste uit zichzelf.

Daarnaast is de medewerkers gevraagd of zij ervaren dat de organisatie ervoor zorgt dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook deze vraag is beantwoord op een schaal van 0 t/m 10 waardoor we dezelfde groepen kunnen classificeren.

Over de tegel

In de tegel ‘Medewerkerpotentieel’ vind je in het donkerblauw alle resultaten voor de eerste vraag (ik haal het beste uit mezelf binnen de organisatie). En het lichtblauw de resultaten voor de tweede vraag (De organisatie zorgt ervoor dat ik het beste uit mezelf kan halen). Naast de smileys vind je het percentage dat aangeeft dit in sterke, gemiddelde of zwakke mate te doen. In de cirkel rechtsonder vind je de netto balans.

Netto balans

De netto balans is het percentage medewerkers dat aangeeft in sterke mate het beste uit zichzelf te halen verminderd met het percentage medewerkers dat aangeeft dit in zwakke mate te doen. De netto balans geeft dus de verhouding weer tussen de medewerkers die een 9/10 geven en die een 0 t/m 6 geven. Hoe hoger de netto balans, hoe meer medewerkers er zijn die het beste uit zichzelf halen in verhouding met medewerkers die dit in zwakke mate tot niet doen.


Slechts 21% van werkend Nederland geeft aan in sterke mate het beste uit zichzelf te halen voor de organisatie

Lees meer hierover in ons werkbelevingsrapport 2020.