Prioriteitenmatrix

Om de medewerkerbeleving te verbeteren is het belangrijk om te focussen op de punten die het meest belangrijk zijn volgens de medewerkers. Daarom is er, naast tevredenheid, gevraagd naar het belang. Hoe belangrijk is dit voor jou?

Belangscores

Dit is beoordeeld op een schaal van ‘zeer belangrijk’ tot ‘onbelangrijk’. Ook deze beoordelingen hebben we later omgerekend naar cijfers.

Prioriteitenmatrix

In de tegel ‘prioriteitenmatrix’ hebben we tevredenheid en belang met elkaar gecombineerd. Op de verticale as zie je de tevredenheid uitgedrukt in het verbeterpotentieel en op de horizontale as zie je het belang. In de matrix staat iedere bol voor een indicator uit het onderzoek. Wanneer je met je muis over de bollen gaat, zie je welke indicator daarbij hoort.

Deze bollen kunnen vier verschillende kleuren hebben:

Groen: Indicatoren met een laag verbeterpotentieel en een hoog belang. Dit zijn de krachten van je organisatie. Deze indicatoren zijn belangrijk en gaan goed. Het is belangrijk deze te verdedigen.
Rood: Indicatoren met een hoog verbeterpotentieel en een hoog belang. Deze punten gaan nog niet zo goed, maar zijn wel belangrijk. Dit zijn de actiepunten van je organisatie.
Oranje: Indicatoren met een hoog verbeterpotentieel en een laag belang. Deze punten kunnen worden ontwikkeld.
Blauw: Indicatoren met een laag verbeterpotentieel en een laag belang. Deze punten kunnen worden uitgebouwd.

Verbeterpotentieel

Op de verticale as zie je ‘verbeterpotentieel’ staan. Het verbeterpotentieel is het percentage medewerkers dat bij tevredenheid ‘redelijk goed’ ‘redelijk slecht’ ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ hebben aangegeven. Bij deze antwoordcategorieën is er nog ruimte voor verbetering. Hoe hoger het verbeterpotentieel, hoe meer ruimte er is voor verbetering. Bovenaan in de matrix vind je dus de indicatoren met een hoog verbeterpotentieel.

VOORBEELD:

Indien er in totaal 100 medewerkers een indicator hebben beoordeeld, en daarvan 40 medewerkers de indicator met een ‘redelijk goed’ ‘redelijk slecht’ ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ hebben beoordeeld, dan is het verbeterpotentieel 40%.


Je weet nu welke tegels je in je user dashboard kunt vinden en wat deze inhouden. Je kunt nu aan de slag met het bekijken en analyseren van jouw tegels.

Weet je even niet meer wat er in een bepaalde tegel wordt aangeduid? Geen probleem! Klik dan rechtsboven op de tegel en je zult zien dat tegel omdraait. Hier vind je nogmaals een korte toelichting.