Trots & betrokkenheid

De medewerkers hebben de volgende vragen beantwoord; ‘Ik ben trots om voor de organisatie te werken’ en ‘Ik voel me betrokken bij de organisatie’.

Vervolgens hebben zij kunnen aangeven in welke mate zij het met deze stelling eens zijn op een schaal van 0 t/m 10. Net als bij het medewerkerpotentieel ontstaan hier 3 groepen:

  • Medewerkers die een 9/10 geven: deze medewerkers zijn in sterke mate trots/betrokken
  • Medewerkers die een 7/8 geven: deze medewerkers zijn in gemiddelde mate trots/betrokken
  • Medewerkers die een 0 t/m 10 geven: deze medewerkers zijn in zwakke mate tot niet trots/betrokken

In de tegel ‘trots en betrokkenheid’ zie je eerst het resultaat van trots. Hier zie je wederom de percentage medewerkers die aangegeven heeft in sterke, gemiddelde en zwakke mate trots te zijn. Daarnaast zie je de netto balans (percentage sterke mate verminderd met percentage zwakke mate). Wanneer je rechtsboven op het pijltje klikt, zie je het resultaat van betrokkenheid.


Als organisatie ervaar je veel voordelen van betrokken medewerkers.

Lees hier om welke voordelen het gaat.