De hoofdstukken in het Business Intelligence dashboard

Wanneer je in het user dashboard (tegels) bent, kun je linksboven op het logo ‘intelligence dashboard’ klikken om naar het Business Intelligence dashboard te gaan.

Rechtsboven (naast het Intelligence Dashboard logo) zie je een rij met daarin verschillende hoofdstukken zoals ‘Tevredenheid’, ‘Belang’ en ‘Prioriteiten’. Het dashboard wordt automatisch geopend bij het hoofdstuk ‘Tevredenheid’. Wanneer je op een ander hoofdstuk klikt, zal je zien dat de pagina verandert. 

De hoofdstukken in jouw dashboard kunnen verschillen met het voorbeeld hierboven. De dashboards worden namelijk persoonlijk opgemaakt en ingedeeld. De hoofdstukken die vaak voorkomen lichten we kort toe:

Tevredenheid:

In de linker kolom vind je alle indicatoren waarvan gevraagd is om deze op tevredenheid te beoordelen. In de kolom daarnaast zie je hoeveel respondenten deze indicator hebben beoordeeld (n). De tevredenheidsscore van de indicator vind je in de derde kolom. Tot slot zie je in de meest rechtse kolom het verbeterpotentieel zoals uitgelegd in module 2.

Belang:

In de linker kolom vind je alle indicatoren waarvan gevraagd is om deze op belang te beoordelen. Dit zijn dus weer dezelfde indicatoren. In de kolom daarnaast zie je wederom het aantal respondenten dat deze indicator heeft beoordeeld. In de rechter kolom vind je de belangscore. Hoe lager dit cijfer, hoe belangrijker de indicator wordt gevonden. Dit hoofdstuk zal je in de praktijk waarschijnlijk niet vaak gebruiken.


Mocht een tekst in de tabel niet goed te lezen zijn, dan kan de breedte van de kolom worden aangepast door deze te verslepen.

eNPS:

Wanneer je op het hoofdstuk ‘eNPS’ klikt, zie je dat je verder kunt klikken op ‘eNPS’ en ‘eNPS doorvragen’. Onder het kopje ‘eNPS’ vind je het resultaat van de eNPS-vraag. In het onderzoek is niet alleen gevraagd in welke mate de medewerker de organisatie als werkgever zou aanbevelen, maar ook waarom. Zo is er per groep (promoter, passive of detractor) een verschillende open vraag gesteld. Deze vragen luiden als volgt:

  • Promoter: Wat is voor jou de belangrijkste reden om de organisatie aan te bevelen?
  • Passive: Op welke manier zou de organisatie ervoor kunnen zorgen dat je een 9/10 geeft voor het aanbevelen?
  • Detractor: Wat is voor jou de belangrijkste reden om de organisatie in mindere mate aan te bevelen?

De antwoorden op deze open vragen vind je onder het kopje ‘eNPS doorvragen’.

Engagement:

In het hoofdstuk ‘Engagement’ vind je de resultaten van alle vragen die te maken hebben met het medewerkerpotentieel, trots en betrokkenheid. Deze vragen zijn allemaal beantwoord op een 11-punt schaal.

Thema’s:

Wanneer je klikt op het hoofdstuk ‘Thema’s’ verschijnt er een menu met verschillende onderwerpen zoals ‘Werkdruk’, ‘Leiderschap’ en ‘Duurzame inzetbaarheid’. Wanneer je op deze kopjes klikt, zie je de resultaten van alle vragen die gerelateerd zijn aan dit onderwerp.


Is de werkdruk ook een aandachtspunt voor jouw organisatie?

Met een werkdrukonderzoek gaan we na waar dit aan ligt en hoe je dit kunt verminderen. Lees hier hoe ons werkdrukonderzoek een van onze klanten heeft geholpen.

Overige vragen:

In dit hoofdstuk vind je alle overige vragen die zijn gesteld in het onderzoek. Deze vragen zijn niet op tevredenheid en belang beoordeeld. Een voorbeeld van een vraag die je hier kunt vinden is ‘Wat vraagt volgens jou direct aandacht binnen de organisatie?’

Prioriteiten:

Wanneer je op het hoofdstuk ‘Prioriteiten’ klikt, kom je terecht bij de prioriteitenmatrix. Dit geeft een overzicht van de tevredenheid en het belang over alle indicatoren.

Respondenten:

Wanneer je op het hoofdstuk ‘Respondenten’ klikt, zie je dat je verder kunt klikken op ‘Responsoverzicht’, ‘Respons per segment’ en ‘Commentaar’. In ‘Responsoverzicht’ zie je alle respondenten met daarbij per respondent het gemiddelde tevredenheidscijfer, het gemiddelde belang en de eNPS. De respons is per segment te zien in ‘Respons per segment’. In ‘Commentaar’ zie je de opmerkingen die gemaakt zijn bij de vragen. De getallen geven hier het aantal commentaren aan. Wanneer je op dit getal klikt, kun je deze commentaren lezen.

Opdracht: Ga naar het hoofdstuk ‘Commentaar’ en lees de opmerkingen die zijn gegeven door.