Tevredenheid

In het onderzoek hebben we de medewerkers gevraagd om van verschillende indicatoren (aspecten) aan te geven hoe ze deze ervaren. Voorbeelden van indicatoren uit een medewerkeronderzoek zijn ‘het plezier in mijn werk’, ‘de samenwerking tussen de afdelingen’ en ‘de communicatie binnen de afdeling’.

De medewerkers beoordelen hun ervaring op een schaal van zeer goed tot en met zeer slecht. Deze beoordelingen zijn omgerekend naar een cijfer.

Tevredenheid

In de tegel ‘tevredenheid’ zie je een cijfer staan. Dit is het gewogen gemiddelde van alle uitgevraagde indicatoren in het onderzoek. Wanneer dit cijfer bijvoorbeeld een 8.2 is, is de gemiddelde tevredenheid ‘goed’. Indien dit cijfer bijvoorbeeld een 7.6 is, ligt de tevredenheid tussen ‘goed’ en ‘redelijk goed’ in.


Benieuwd naar hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van werkend Nederland?

Lees dan ons werkbelevingsrapport 2020.

Tevredenheid per succesgebied

Alle indicatoren (vragen die gesteld zijn) horen bij een bepaald succesgebied (een bepaald thema). Het succesgebied ‘Communicatie’ bevat bijvoorbeeld de indicatoren ‘de communicatie binnen mijn afdeling’, ‘de communicatie tussen de afdelingen’ en ‘de mate waarin ik op de hoogte ben van wat zich binnen de organisatie afspeelt’.  In de tegel ‘tevredenheid per succesgebied’ zie je hoe hoog de tevredenheid scoort per succesgebied. Het is goed om hier te kijken op welke gebieden je hoog scoort en waar je wat lager scoort. Daarnaast kun je bekijken hoe deze succesgebieden zich verhouden tot het algemene gemiddelde (te zien in de tegel ‘Tevredenheid’)

Employee Journey

Het kan ook voorkomen dat de tevredenheid per succesgebied op een andere manier wordt weergegeven (zie afbeelding hieronder). Hier zie je ook de tevredenheid per succesgebied, maar dan op volgorde van de employee journey. Je kunt hier goed zien op welk punt in de employee journey de tevredenheid hoger en lager is. Wanneer je met je muis over de grafiek gaat, zie je het gemiddelde tevredenheidscijfer van dit succesgebied.


Wil je meer uitleg over de verschillende fases van de employee journey en ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van werkend Nederland?

Lees dan ons employee journey rapport of neem deel aan onze e-learning over employee journey mapping (coming soon).

Tevredenheid per indicator

In de groene tegel ‘tevredenheid per indicator’ zie je de 5 indicatoren die het hoogst scoren op tevredenheid. In de rode tegel vind je de 5 indicatoren die het laagst scoren. Deze tegels geven wat meer verdieping op de tegel ‘tevredenheid per succesgebied’. Je kunt hier echt op indicator niveau zien waar je het hoogst en waar je het laagst scoort.

Tevredenheid per segment

Zoals eerder beschreven hebben we de doelgroep opgedeeld in segmenten. In deze tegel zie je de tevredenheid per segment. Hier kun je gemakkelijk zien welk segment hoger of lager scoort dan het gemiddelde.