Het User Dashboard

Wanneer je de link die je hebt ontvangen opent, kom je terecht in het user dashboard . Dit dashboard wordt direct geopend, je hoeft hiervoor niet eerst in te loggen met een gebruikersnaam of wachtwoord.

Het user dashboard bestaat uit verschillende ‘tegels’ (blokken). Iedere tegel geeft een ander resultaat weer. In de volgende module gaan we dieper in op deze verschillende tegels. Het user dashboard geeft je snel en gemakkelijk een goed overzicht van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast vind je in dit dashboard alle relevante stuurinformatie die je nodig hebt ter verbetering van de werkbeleving.


Maak gebruik van het user dashboard wanneer je de resultaten van het onderzoek wilt bespreken met je team.